Avocat

CSA-advocats

CSA-advocats

Despatx d'advocats especialitzat en dret comercial (constitució de societats, obertura de comerç), dret civil (redacció de contractes de tot tipus, arrendament de finques urbanes…, separacions, divorcis..), dret administratiu i gestions administrativ